เสาร์. ธ.ค. 2nd, 2023

ป่าแอมะซอล เป็นป่าที่มีขนาดใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่สุดและเปรียบเหมือน “ปอดของโลก” ทั่วทั้งป่าแอมะซอลถูกปกครอง7ประเทศ มีแมลงมากกว่า 2.5 ล้านสายพันธุ์ มีนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประมาณ 2 ล้านสายพันธุ์ ป่าแอมะซอล เสื่อมโทรมลงมากเมื่อเทียบกับในอดีต ด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะถูกบุกรุกป่าเพื่อล่าสัตว์ ตัดไม้ และเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ป่าแห่งนี้เสียหายอย่างมากคือเหตุการณ์ไฟไหม้ป่านั่นเอง ไม่ใช่แค่พืชนานาพันธุ์เท่านั้นที่หายไป แต่สัตว์บางชนิดก็ถูกผลกระทบไปด้วยเช่นกัน ซึ่งสัตว์หลายสายพันธุ์ก็เป็นสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีกด้วย วันนี้ theanimallife.com จะพาไปทัวร์ป่าแอมะซอลกัน ไปดูกันเลยว่ามีสัตว์สายพันธุ์ไหนใกล้สูญพันธุ์แล้วบ้าง

1.สมเสร็จอเมริกาใต้

 เป็นสัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ สมเสร็จอเมริกาใต้สามารถพบได้ใกล้กับแหล่งน้ำในป่าดิบชื้นของป่าแอมะซอนและแม่น้ำและบริเวณลุ่มน้ำในอเมริกาใต้ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกินพืชขนาดใหญ่ ซึ่งจำนวนสมเสร็จในอเมริกาใต้ที่ลดน้อยลงนั้น เกิดจากการลักลอบล่าเนื้อและหนังสัตว์ และโดนทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย สมเสร็จอเมริกาใต้จึงได้ถูกจัดสถานะให้เป็นใกล้สูญพันธุ์หรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

สมเสร็จอเมริกาใต้

2.เสือกัวร์

เสือจากัวร์เป็นหนึ่งในสามสัตว์สำคัญในป่าแอมะซอน เสือจากัวร์ดำคือสัตว์ในตระกูลแมวพันธุ์พื้นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ในสายพันธุ์นี้ที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ เสือจากัวร์ ออกหากินได้ทั้งกลางวันและกลางคืน หากแต่ก็อยู่กับพื้นที่ด้วย ถ้าเป็นเขตป่าทึบอันห่างไกล มักจะออกหาอาหารตอนกลางวัน เสือจากัวร์ สามารถลงน้ำเพื่อจับปลากินได้ ยกเว้นเสือโคร่งที่ลงน้ำได้อย่างชิวๆ หากแต่เสืออื่นเกลียดการลงน้ำเป็นที่สุด หากแต่เสือจากัวร์นั้นว่ายน้ำ แถมล่าเหยื่อในน้ำได้อย่างสบายๆ เพราะที่อยู่อาศัยของเสือชนิดนี้เป็นป่าดิบลุ่มน้ำ เสือจากัวร์ไม่มีศัตรูในธรรมชาติมีเพียง มนุษย์ที่ตามล่า เสือจากัวร์ถูกมนุษย์ล่า 18000ตัวต่อปี ส่วนใหญ่จะถูกฆ่าเอาหนังเพื่อไปทำสินค้าต่าง ๆ  นอกจากนี้แล้วยังมีการล่าเพื่อกระดูกหรือเขี้ยวอีกด้วย โดยเป็นความต้องการจากประเทศจีนตามความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของเสือ จึงทำให้เสือจากัวร์ ถูกขึ้นบัญชีอยู่ในหมวดสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

3.นกแก้วไฮยาซินธ์ – Hyacinth macaw

นกแก้วไฮยาซินธ์ หรือ ผักตบชวามาคอว์เป็น psittacine ที่ใหญ่ที่สุด และพวกมันยังอารมณ์ดีและสงบนิ่งกว่านกมาคอว์ตัวอื่น ๆ โดยเป็นที่รู้จักกันในนามยักษ์ที่อ่อนโยน มีถิ่นกำเนิดในภาคกลางและภาคตะวันออก อเมริกาใต้. ด้วยความยาว ประมาณหนึ่งเมตรจึงยาวกว่านกแก้วชนิดอื่น ๆ จัดได้ว่าเป็นนกมีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นสัตว์สวยงามคู่ป่าแอมะซอน ด้วยความงามของสีสันของนกมาคอว์ไฮยาซินธ์ที่ปกคลุมไปด้วยขนสีน้ำเงิน แซมด้วยสีเหลือง จึงทำให้เกิดการล่านกป่าเพื่อการค้าของมนุษย์จึงทำให้นกแก้วไฮยาซินธ์ มีจำนวนน้อยลง จึงได้รับการคุ้มครอง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

.นกแก้วไฮยาซินธ์ - Hyacinth macaw

4.ลิงอุคาริหน้าแดง

ลิงอุคาริหน้าแดงหรือลิงหัวล้านหน้าแดงแห่งป่าแอมะซอน สุดหายากเป็นลิงขนาดเล็ก (สูง 35-57 เซนติเมตร หนัก 1.8-3.2 กิโลกรัม) กระจายตัวอยู่ในประเทศเปรูและบราซิล อาศัยบริเวณใกล้แม่น้ำหรือพื้นที่น้ำท่วม มีขนปุยยาวสีน้ำตาล-ส้ม มีอายุตามธรรมชาติ 15-20 ปี เมื่อหลายศตวรรษก่อน การทำลายที่อยู่อาศัยและการล่าสัตว์คุกคามลิงสายพันธุ์นี้ เป็นสาเหตุของการลดจำนวนลงเรื่อย ๆ จึงทำให้ลิงอุคาริหน้าแดงลดจำนวนลงเรื่อยๆ จึงจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

ลิงอุคาริหน้าแดง

5.นากยักษ์

นากยกษ์ เป็นนากที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยมีขนาดลำตัวยาวได้ถึง 1.5-1.7 เมตร และน้ำหนักกว่า 26-32 กิโลกรัม มีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ สมาชิกในครอบครัวประกอบไปด้วย พ่อ, แม่ และลูก รวมกันแล้วประมาณ 12 ตัว ซึ่งแม่นากจะสอนลูกว่ายน้ำและหากิน หากินโดยกินปลาและสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ เช่น ปูหรือกุ้ง เป็นอาหาร นากยักษ์เป็นสัตว์ที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ โดยระหว่าง ค.ศ. 1950-ค.ศ. 1960 มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว และตกอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ในปี ค.ศ. 1999 มีจำนวนประชากรประมาณ 5,000 ตัวในป่าของกายอานา โดยถูกคุกคามถิ่นอยู่อาศัย ปัจจุบันมีจำนวนประชากรในสถานที่เลี้ยงโดยมนุษย์เพียงแค่ 60 ตัวเท่านั้น

นากยักษ์

6.ลิงแมงมุมแก้มขาว

ลิงแมงมุมแก้มขาว เป็นสัตว์ที่ถูกพบในป่าเขตร้อนของอเมริกากลางและอเมริกาใต้จากทางใต้ของเม็กซิโกไปยังบราซิล ลิงแมงมุมอาศัยอยู่ในป่าฝน กินผลไม้ แต่บางครั้งก็จะกินใบไม้ ดอกไม้ และ แมลง มีขากับหางที่ยาวและแข็งแรงมากส่วนมากจะอาศัยอยู่บนต้นไม้โดยแทบจะไม่ลงมาแตะพื้นดินเลย ลิงแมงมุมแก้มขาวถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หลังจากการประเมินในปี 2551 พบว่าประชากรของพวกมันลดลง 50% ในช่วงสามชั่วอายุคน นอกจากนี้บางส่วนของที่อยู่อาศัยของพวกมันยังถูกทำลายเพื่อหลีกทางให้ทางหลวงสายหลักตัดผ่านพื้นที่ป่าทำให้ป่าถูกตัดเป้นบริเวรกว้าง

ลิงแมงมุมแก้มขาว

               ที่จริงแล้วในเขตพื้นที่ป่าแอมะซอลมีสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีกมากมาย หลัก ๆ แล้วมาจากฝีมือมนุษย์ทั้งนั้น ไม่ใช่แค่สายพันธุ์สัตว์แต่ยังมีพันธุ์ไม้นานาชนิดที่กำลังจะสูญพันธุ์ลงเช่นกัน นอกจากสัตว์ในป่าแอมะซอลแล้วยังมีสัตว์ป่าประเทศอื่น ๆ ที่กำลังจะสูญพันธุ์ลงเช่นเดียวกัน ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ออกกฎหมายห้ามบุกรุกล่าสัตว์ป่า เช่น การห้ามการล่า การจำกัดการพัฒนาพื้นที่ หรือการจัดสร้างป่าสงวน เราควรอนุรักษ์สมดุลนี้ไว้เพื่อให้สัตว์พวกนี้อยู่บนโลกเราอีกนานเท่านาน

แนะนำบทความ น่าสนใจ

   สถานการณ์ช่วงนี้มีแต่เรื่องเครียด ๆ ออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ การได้ดูหนังตลกก็เป็นการคลายเครียดและยังสร้างเสียงหัวเราะได้อีกด้วย หากมีเรื่องที่เครียดหรือกังวล การดูหนังตลกซักเรื่องก็จะสามารถผ่อนคลายความเครียดและความกังวลด้วยอารมณ์ขันได้ดี  จะมา แนะนำ 6 หนังตลกคลายเครียด ให้ได้ผ่อนคลายสมองกัน

แนะนำ 6 หนังตลกคลายเครียด
แนะนำ 6 หนังตลกคลายเครียด

By admin